Concurs literar 2008

Galeria de trofee:

Marele Trofeu 2008 Premiu 2008 Trofeu 2008

Premiile concursului naţional de literatură „VISUL”
27 septembrie 2008

Trofeul „VISUL”

Livia Ciupav – Arad
– prezentă în revistele Viaţa băcăuană, Anotimpuri literare, Atitudini, Familia, Convorbiri literare, etc.
– diverse premii la concursuri de poezie şi proză din ţară;
– debut poezie cu volumul „Obsesii”, editura Lumen, dec. 2007;

Secţiunea „PROZĂ”

Premiul I

George L. Dumitru – Bucureşti
– Absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti în 1987;
– Apariţii în zona literaturii virtuale, începând cu 2005: Agonia,
Europeea, LiterNet, Noduri şi Semne;
– Premiul II, secţiunea „Proză” la concursul „Visul”, Orăştie,
ediţia 2007;

Premiul II

Dan-Viorel NOREA „“ Constanţa
– Facultatea de automatică, secţia de calculatoare între 1967-1972;
– Primele încercări literare făcute public, pe un site literar – în 2002, la 53 ani.
– În 2006 – coautor al volumului de poezii „Spiralele vieţii”, apărut la Editura Anamarol.
– Din 2008 – membru al Uniunii Epigramiştilor din România.
– Din 2008 – membru al Cenaclului Umoriştilor Tulceni „Haz”
– Din 2008 – membru al Cenaclului de Haiku din Constanţa

Publicaţii
– revistele EPIGRAMA, CONEXIUNI din New York,
– ARCAD@, ACUM din Tulcea,
– AG PE RIME din Piteşti,
– FEREASTRA din Mizil,
– PLUMB din Bacau,
– ACUŞ din Sibiu,
– ACADEMIA UMORULUI din Chişinău,
– Antologia „Eterna epigramă” apărută la Cluj

Premii la câteva concursuri de haiku şi senryu, pe RomanianKukai.blogspot.com

Premiul III

Silvana-Giorgia Harasim – Timişoara

Menţiune

Tincuţa Horonceanu-Bernevic – Bacău
Autoarea volumelor de poezie:
– Vitrina în care dorm mirii , Editura Fundaţiei Culturale Cancicov, Bacău, 2002;
– Poezii pentru Tudorel (carte de colorat), Editura Casa Scriitorilor, Bacău, 2006;
_ Premii obţinute
– Premiul I la Festivalul Concurs de Poezie „Avangarda XXII Bacău”, 2001;
– Premiul al-II-lea la Concursul „Vara visurilor mele”, Bucureşti ,2005, poezie;
– Menţiune la Festivalul Moştenirea Văcăreştilor, Tîrgovişte, 2001, poezie;
– Premiul al- III-lea la Festivalul George Bacovia, Bacău, 2000, poezie
– Menţiune la concursul „Visul”, 2007, proză scurtă;
– Premiul I la Concursul „Dumitru Mitrană”, Călimăneşti, Vâlcea, 2007, proză;
– Premiul I la Concursul „Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale, 2007, proză;

Premiul Editurii „œEmma” pentru proză

Florentina Loredana Dănilă – Slobozia
– inginer chimist
Premii obţinute la concursuri literare:
„¢ Premiul III (eseu) şi menţiune (proză scurtă) „“ Concursul literar „Pe aripi de dor domnesc” „“ Domneşti, 2008;
„¢ Marele Premiu „Eusebiu Camilar” şi Premiul revistei „Ateneu” Bacău -Festivalul naţional de literatură „Eusebiu Camilar – Magda Isanos”, Suceava, 2008 „“ proză;
„¢ Premiul II pentru haiku în formă tradiţională – Concursul internaţional de haiku organizat de Societatea Română de Haiku/ Revista Haiku, 2008;
„¢ Premiul III – Festivalul Naţional de Umor „Păstorel Teodoreanu”, Dorohoi, 2008 „“ proză;
„¢ Premiul I la Festivalul de Umor „Liviu Oros”, Deva, 2008″“ literatură umoristică;
„¢ Premiul I la Festivalul de Satiră şi Umor Rm. Vâlcea „“ proză satirică (2007);
„¢ Premiul I la concursul de proză „D. Mitrana” Călimăneşti (2007);
„¢ Menţiune la concursul „Dor de dor”, Cluj Napoca- proză (2007);
„¢ Menţiune la concursul „Radu Rosetti” Oneşti – proză (2007);
„¢ Menţiune la concursul „V. Voiculescu” Buzău „“ proză (2005)
Texte publicate în revistele: „Dor de dor” (Dor Mărunt, jud. Călăraşi), „Helis” (Slobozia) , „Cafeneaua politică şi literară” (Drobeta Turnu-Severin), „Academia umorului” (Chişinău), „Plumb” (Bacău), „Cetatea Culturală” (Cluj Napoca), „Sud” (Bolintin Vale)
Volum de proză scurtă:
„Şi copiii se îndrăgostesc” – Editura „Clubul Saeculum”, Beclean, 2008

Secţiunea „œPOEZIE”

Premiul I

Emil Fanache „“ Constanţa
– 2002-2004 scurte apariţii în revista „Metamorfoze” a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Medgidia;
– Student la Politehnică, anul 4, Facultatea Automatică şi Calculatoare;

Premiul II

Andrei Trocea „“ Bucureşti
– membru al Cenaclului „Zburătorul”- Oneşti, condus de poetul Gheorghe Izbăşescu;
– organizator al Festivalului – Concurs de literatură tânără „œProconexiuni- Zburătorul”- 2000;
– apariţii în revistele de cultură „œVatra” (Tg. Mureş) şi „œ13-Plus” (Bacău) ;
– Premii obţinute:
– premiul I – poezie- „œTinere condeie” (fazele judeţeană şi naţională) (1995);
– premiul I – poezie- „œUnde ne sunt visătorii” (Petroşani) (1995);
– premiul I – poezie- „œPeniţa de argint” (Botoşani) (1996);
– premiul I – poezie, proză – „œDintre sute de catarge” (1997);
– premiul I – poezie, II „“proză – „œTinere condeie” (1997);
– premiul special „“ poezie – „œPeniţa de argint” (1998);
– premiul I – poezie, proză, teatru- „œTinere condeie” (faza judeţeană) (2000);
– menţiune „“ poezie – „œSensul iubirii” (Drobeta Turnu Severin) (2000);
– premiul „œArs Amandi”- poezie – publicaţia Vatra (Tg. Mureş) (2000);

Premiul III

Caliopi-Carmen Dicu „“ Bucureşti

Menţiune

Daniela-Maria Varvara – Corbu, jud. Constanţa
– Licenţiată a Facultăţii de Ştiinţe Socio-umane a Universităţii Oradea (promoţia 1996); masterandă a Universităţii „œAndrei Şaguna”, Constanţa „“ Comunicare mediată
– Profesor titular de limba şi literatura română „“ SAM Corbu de Jos
– Laureată la Concursul Naţional de poezie şi interpretare critică a operei eminesciene «Porni Luceafărul”¦ », Botoşani, 14-15 iunie 2008 (Premiul „œRevistei române” „“ pentru poezie)
Publicaţii în :
– Ex Ponto (nr. 1/2007 articolul „Brâncuşi – poezia pietrei”, în nr. 1/2008 „“ „œUn Ulise al poeziei moderne „“ Nichita Stănescu”)
– Interferenţe didactice ( articolele „Logosul şi limbajele umane”, „œAbordarea interdisciplinară a obiectului Limba şi literatura română”, „œ11 elegii, carte a rupturii existenţiale”)
– Participare la sesiuni de comunicare ştiinţifică (Bacău, aprilie2007 « În slujba mileniului al III-lea creştin» – lucrarea „Poezia „“ modalitate de cultivare/ receptare a preceptelor morale creştine”; Constanţa, aprilie 2008 „“ „œLiteratura, spaţiu al abordărilor interdisciplinare”

Premiul Editurii „œEmma” pentru poezie

Elena-Simona Popescu „“ Râmnicu Vâlcea
– Facultatea de Teologie Litere (limba şi literatura franceză) ULBS, patru ani profesor de limba şi literatura franceză, din 2001 şi până în prezent, PR Manager Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi Aeronautică.


Juriul concursului „Visul” ediţia a III-a, 2008

Violeta Lucia Câmpulungeanu
– absolventă a facultăţii de filologie Craiova, 1982.
– a obţinut:
– Premiul Revistei Ramuri 1984, la Festivalul de proză scurtă Marin Preda,
„“ Premiul Revistei Teleormanul la Festivalul de poezie Zaharia Stancu, 1985, Premiul II, la Concursul national de literatura Visul 2006,
„“ Premiul I – proza concursul Vis de iarna
„“ Premiul II poezie concursul Vis de iarna
– a publicat în:
„“ Luceafărul, România literară, Ramuri, Astra, Pagina da Surmeir (Elveţia).Colaborare la Revista Visul, Clepsidra literară şi Hermenei
„“ Volume publicate: Nopti albe de mătase, roman, Editura Emma, 2007

Ionuţ Caragea
Studii: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „œOvidius”, Constanţa (diplomă de licenţă „“1998)

Activitate literară :
„“ Webmaster pe siteurile de literatură www.ionutcaragea.ro, www.aslrq.ro, creaţii personale şi autori români contemporani
„“ membru fondator şi vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Québec
„“ redactor şef al revistei de literatură S.F, poezie şi eseistică – Sfera, www.sferaonline.ro

Premii literare:

– Premiul I – Concursul naţional de literatură „œVisul”, ediţia a doua, 2007 „“ secţiunea Poezie.
– Premiul I – Concursul naţional de literatură „œVisul”, ediţia a doua, 2007 „“ secţiunea Proză.
– Premiul III – Concursul naţional de proză organizat de clubul timişorean de anticipaţie Helion, ediţia 2007, cu schiţele „œPenitenciarul”, „œJesus Cyborg” şi „œAtempus”.
– Premiul II – Concursul de poezie creştină „œNimic fără Dumnezeu” organizat de Editura Platytera şi revista Bocancul Literar în anul 2006.
– Menţiune – Concursul Naţional „DOR DE DOR”, Cluj, Editia a III-a, 2008 – secţiunea Poezie

Volume personale:
„¢ Delirium Tremens, poezii, Editura STEF din Iaşi, iulie 2006
„¢ M-am născut pe Google, poezii, Editura STEF din Iaşi, martie 2007
„¢ Donator universal, poezii, Editura STEF din Iaşi, iunie 2007
„¢ Omul din cutia neagră, poezii, Editura FIDES din Iaşi, decembrie 2007
„¢ 33 bis, poezii, Editura FIDES, ianuarie 2008
„¢ Analfabetism literar, pamflet, Editura FIDES, ianuarie 2008
„¢ Dicţionarul suferinţei, citate şi aforisme, Editura FIDES, iunie 2008
„¢ Negru Sacerdot, poezii în vers clasic, Editura FIDES, iunie 2008

Cosmin Tuduran
„¢ jurnalist, redactor al revistei „Visul”

Ileana-Lucia Floran
„¢ jurnalist, director al Editurii „EMMA”;
„¢ promotor cultural prin Concursul de creaţie literară „Visul” şi Revista Culturală „Visul” care apar sub egida Asociaţiei Culturale „Florema Design” a cărei preşedintă este şi prin Editura „Emma” la care este editor şef;
„¢ membră a Asociaţiei Scriitorilor din judeţul Hunedoara;
„¢ prezenţe literare în revistele: „Visul”, „Repere Culturale”, „Palia Expres”, „Ardealul Literar”
„¢ Creaţii proprii pe site-urile: http://www.agonia.ro, http://visul.florema.ro; http://www.hermeneia.com,
http://www.bocancul-literar.ro,

Premii literare:
„¢ premiul ziarului „Cuvântul liber ” din Târgu Mureş la Festivalul internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XXVI-a organizat la Sebeş în mai 2006;
„¢ premiul III la concursul de creaţie literară „GENUCLA”, organizat de Fundaţia „Dacia Revival International Society of New York” prin filiala „Getia Minor” din Tulcea, cu ocazia anului cultural „Decebal – 2006”
„¢ premiul III la concursul de poezie originală organizat de Bocancul Literar şi Asociaţia Culturală InDart Bucureşti, în noiembrie 2006

Volume publicate:
„¢ 2006 – „œSurâsul timpului”, poezii, Ed. „EMMA” Orăştie
„¢ 2007 – „œPaşi”, poezii şi povestiri, Ed. „EMMA” Orăştie


Anunţul concursului

Ediţia a III-a
1 – 15 septembrie 2008

Concursul literar naţional „VISUL” a ajuns la cea de-a III-a ediţie. În acest an, va avea următoarele secţiuni:

– POEZIE
– PROZĂ SCURTĂ

Textele pot fi trimise numai prin e-mail, la adresa :

concurs@florema.ro, în format .doc, ca attach

Subiect : concursul literar „VISUL”

Textele sosite după data limită nu vor participa la concurs.

Numărul maxim de texte admis este:

– poezie: 5

– proză scurtă 2 ( fiecare text să fie de maxim 2 pagini A4, scrise în Word, la un rând)

Concurenţii care vor trimite mai multe texte decât numărul maxim admis, vor fi descalificaţi. Un concurent poate trimite texte pentru ambele secţiuni, dar prin e-mailuri separate. Nu există nici un fel de restricţii sau îngrădiri. Pot trimite texte persoane de orice vârstă, cu orice pregătire profesională, cu sau fără apariţii editoriale.

Paginile trimise pentru concurs NU VOR FI SEMNATE!

În locul semnăturii, concurentul va trece o parolă la alegere (un dicton, un vers, un cuvânt oarecare, un număr, etc). Aceeaşi parolă se va trece pe TOATE paginile.

Separat la e-mailul: office@florema.ro, se va trimite în attach o pagină care să conţină NUMAI PAROLA ALEASĂ şi pe care va menţiona: numele, prenumele, data naşterii, adresa de corespondenţă, numărul de telefon la care poate fi contactat, adresa de e-mail şi o scurtă autobiografie.

Orice întrebări legate de concurs pot fi trimise prin e-mail la adresa: office@florema.ro

Câştigătorii vor fi anunţaţi în data de 27 septembrie 2008, după ora 19:00, prin intermediul siteul: http://visul.florema.ro;

Se vor acorda câte trei premii pentru fiecare secţiune (diplomă şi trofeu).

Persoanei care va întruni cel mai mare punctaj, indiferent de secţiunea la care a participat i se va acorda TROFEUL „VISUL 2008″.

Se vor mai acorda şi alte premii şi menţiuni, din partea Editurii Emma.

Succes tuturor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *